Pro mladé lidi přinášíme vzdělávání v těchto tématech

Projektový management

V rámci tohoto tématu se věnujeme pohledu na hlavní procesy, techniky a nástroje řízení projektů.

Time management

Můžeme řídit čas? V rámci tohoto tématu se podíváme na to, jak prioritizovat úkoly a zvládat povinnosti, a tedy jinými slovy “řídit” svůj čas.

Byznys plán

V rámci modulu se podíváme na základní parametry byznys plánu a jeho roli.

Vyjednávání

Dovednost bez níž se vůbec neobejdeme, ale málokdo ji skutečně ovládá.

Finanční gramotnost

Mladým lidem pomáháme najít a udržet si práci, která jim přináší i finanční ohodnocení. Je však velmi důležité, aby s vydělanými penězi věděli hospodařit a dobře si rozplánovali své osobní finance.

Obchodní dovednosti

Obchodní dovednosti zahrnují techniky vyjednávání, prodeje, efektivní komunikace. Prodávat produkty a služby může být náročné, ale se správnou přípravou je i tento proces zvládnutelný.

Vzdělávání doplňují i tato důležitá témata

Sebepoznání a osobní rozvoj

Na co máme talent? Jaké jsou naše silné stránky? Co nám dělá radost? Poznání toho kdo jsme a jakou práci chceme dělat je velmi důležité pro naše fungování, štěstí, osobní naplnění a úspěch.

Spolupráce a networking

Jak navazovat kontakty, chovat se na sociálních sítích, oslovit budoucího zaměstnavatele?

Zpětná vazba

Osvojit si tento nástroj rozvoje může být přínosem nejen v pracovní oblasti, ale také v osobní rovině. Zařazení tohoto tématu do workshopů se setkává s velkým zájmem a dobrým hodnocením.

Komunikace

Umět komunikovat se učíme už jako malé děti, využívat však tuto dovednost efektivně nám umožňuje se dále rozvíjet, růst a uspět. Komunikace na pracovišti skrývá několik nástrahy, jejichž zvládnutí je dobrým předpokladem pro podávání požadovaného pracovního výkonu.

image 1
image 2
image 3
image 4

Youth Empowered & To dáš!

Youth Empowered

Projekt To dáš! vznikl v rámci mezinárodní iniciativy Youth Empowered, kterou do České a Slovenské republiky přináší společnost Coca-Cola HBC Česko a Slovensko jako celoskupinový projekt společnosti Coca-Cola Hellenic Bottling company. Projekt podporuje sebevědomí a sebehodnotu mladých znevýhodněných lidí formou poskytování tréninků, anebo organizováním motivačních workshopů, které zvyšují potřebné znalosti v oblasti dalšího sebe(vzdělávání), hledání si pracovních příležitostí a startu do samostatného života.

Projekt má za cíl do roku 2025 proškolit v 28 zemích společnosti Coca-Cola HBC jeden milion znevýhodněných dětí a mládeže.

Víc o projektu To dáš!

Co říkají účastníci tréninků?

Uvítal jsem, jak se k nám mluvilo otevřeně a vážil jsem si návštevy a jejího času nám něco předat. Děkuji.

student

Střední odborné učiliště Praha - Jarov

Super sestavení přednášky seznámení s tématem, dobrý projev a způsob vysvětlení. Přínosný workshop.

studentka

Střední odborné učiliště Praha - Jarov

Na přednášku jsem šel s tím, že to bude pruda, ale nakonec jsem byl mile překvapen!!!

student

Střední odborné učiliště Praha - Jarov

CocaCola To Das! - Logo CocaCola HBC Cesko a Slovensko - Logo
Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
Spolu s Coca-Cola To dáš! na SLOVENSKU
Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
Spolu s Coca-Cola To dáš! v ČESKU