Cílovou skupinou pro koho je projekt určen jsou studenti středních a vysokých škol, děti z dětských domovů a matky z azylových domů ve věku 16 až 30 let, kteří jsou nějakým způsobem znevýhodnění oproti ostatním mladým lidem, buď tím, že jsou ze sociálně slabších rodin, oblastí, neúplných rodin, z dětských domovů anebo se dostali do těžší životní situace a dále pro všechny, kteří mají zájem o  další rozvoj a vzdělávání.


DĚTSKÉ DOMOVY

Pro dětské domovy připravujeme ve spolupráci s Nadací Terezy Maxové dětem speciální workshopy se zaměřením na životní dovednosti. Aktivity programu pomáhají mladým lidem, kteří vyrůstali v dětských domovech, rozvíjet dovednosti nezbytné pro úspěšné hledání pracovního místa a udržení si zaměstnání. Prostřednictvím programu se mladí lidé učí řešit první pracovní problémy, jako nabýt ztracenou nebo ještě nenalezenou motivaci, jak si věřit, jak znát svou hodnotu, jak nabýt sebedůvěru.

STUDENTI

Pro středoškolské a vysokoškolské studenty ve spolupráci s odborníky, mentory a kouči připravujeme přednášky zaměřené na měkké dovednosti, jako jsou komunikace, zpětná vazba, spolupráce a networking. Důležitou součástí je i téma sebepoznání, která mladým lidem pomáhá uvědomit si svou hodnotu a zjistit, kterým směrem by se chtěli v životě ubírat.

Obchodní dovednosti

Projektový management

V rámci tohoto tématu se věnujeme pohledu na hlavní procesy, techniky a nástroje řízení projektů.

Time management

Můžeme řídit čas? V rámci tohoto tématu se podíváme na to, jak prioritizovat úkoly a zvládat povinnosti, a tedy jinými slovy “řídit” svůj čas.

Byznys plán

V rámci modulu se podíváme na základní parametry byznys plánu a jeho roli.

Vyjednávání

Dovednost bez níž se vůbec neobejdeme, ale málokdo ji skutečně ovládá.

Finanční gramotnost

Mladým lidem pomáháme najít a udržet si práci, která jim přináší i finanční ohodnocení. Je však velmi důležité, aby s vydělanými penězi věděli hospodařit a dobře si rozplánovali své osobní finance.

Obchodní dovednosti

Obchodní dovednosti zahrnují techniky vyjednávání, prodeje, efektivní komunikace. Prodávat produkty a služby může být náročné, ale se správnou přípravou je i tento proces zvládnutelný.

Měkké dovednosti

Sebepoznání a osobní rozvoj

Na co máme talent? Jaké jsou naše silné stránky? Co nám dělá radost? Poznání toho kdo jsme a jakou práci chceme dělat je velmi důležité pro naše fungování, štěstí, osobní naplnění a úspěch.

Spolupráce a networking

Jak navazovat kontakty, chovat se na sociálních sítích, oslovit budoucího zaměstnavatele?

Zpětná vazba

Osvojit si tento nástroj rozvoje může být přínosem nejen v pracovní oblasti, ale také v osobní rovině. Zařazení tohoto tématu do workshopů se setkává s velkým zájmem a dobrým hodnocením.

Komunikace

Umět komunikovat se učíme už jako malé děti, využívat však tuto dovednost efektivně nám umožňuje se dále rozvíjet, růst a uspět. Komunikace na pracovišti skrývá několik nástrahy, jejichž zvládnutí je dobrým předpokladem pro podávání požadovaného pracovního výkonu.

CocaCola To Das! - Logo CocaCola HBC Cesko a Slovensko - Logo
Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
Spolu s Coca-Cola To dáš! na SLOVENSKU
Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
Spolu s Coca-Cola To dáš! v ČESKU