Úvod

Webové stránky cz.coca-colahellenic.com jsou provozovány členem skupiny Coca‑Cola HBC, jejíž konečnou holdingovou společností je Coca‑Cola HBC AG (registrovaná ve Švýcarsku pod identifikačním číslem CHE – 235.296.902 a sídlem společnosti na adrese Turmstrasse 26, 6312 Steinhausen, Švýcarsko).

Veškeré odkazy na "naše", "nás", "my" nebo "společnost" v rámci tohoto prohlášení a v rámci oznámení opt-in se považují za odkazy na společnost Coca‑Cola HBC AG a její dceřiné společnosti.

Coca‑Cola HBC se zavazuje chránit soukromí všech návštěvníků webových stránek cz.coca-colahellenic.com a osobní údaje, které nám poskytnete.

Cílem tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů a souborech cookie (dále jen „prohlášení“) je pomoci Vám porozumět, jak můžeme nakládat s Vašimi osobními údaji. Tím, že nám poskytnete své osobní údaje, akceptujete naše prohlášení a souhlasíte s tím, že můžeme shromažďovat, používat a předávat Vaše osobní údaje třetím osobám v níže uvedeném rozsahu. Pokud s tímto prohlášením nesouhlasíte, neposkytujte nám prosím své osobní údaje.

Toto prohlášení se skládá z následujících částí:

 • Co jsou osobní údaje
 • Informace, které o Vás shromažďujeme a použití shromážděných informací
 • Zásady používání souborů cookie
 • Předávání informací. Kdo jsou příjemci Vašich osobních údajů
 • Jak chráníme Vaše osobní údaje
 • Vaše práva a naše kontakty
 • Změny tohoto prohlášení Osobní údaje jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, jako je např. jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo apod.Obecně můžete tyto stránky navštívit, aniž byste nám sdělovali, kdo jste, či o sobě prozradili jakékoliv jiné informace. Naše internetové servery shromažďují IP adresy, nikoli e‑mailové adresy návštěvníků, a to pro účely informačních technologií umožňujících Vám připojit se k naší platformě, prostřednictvím které Vám poskytujeme naše služby. Kromě toho ale existují i části těchto internetových stránek, u kterých od Vás potřebujeme získat osobní údaje za určitým účelem, např. abychom Vám poskytli informace, o které nás žádáte, nebo v případech, kdy je zapotřebí Vaše registrace.
 • To děláme prostřednictvím internetových formulářů a pokaždé, když nám zašlete své údaje e-mailem. Jak zjistíte, nejste povinni sdělovat nám jakékoli doplňující informace, o které Vás požádáme, pokud nejsou nutné či přiměřené pro poskytnutí požadované služby.

 

Informace, které o Vás shromažďujeme a použití shromážděných informací

Co jsou osobní údaje?


Subjekt údajů

Zpracovávané údaje

Účel zpracování

Právní důvod zpracování

Návštěvník našich stránek

IP adresa, název domény, verze Vašeho prohlížeče a operačního systému, provozní údaje, lokalizační údaje, webové protokoly

k měření návštěvnosti, průměrné doby strávené na stránkách, počtu shlédnutých stránek

oprávněný zájem k měření využití našich stránek a ke zlepšení jejich obsahu

jméno, e-mailová adresa; získány od návštěvníka našich stránek

k zasílání informací o našich propagačních nabídkách, novinkách, událostech (newslettery a jiné publikace), o investorských vztazích nebo výtisků naší výroční zprávy, a ke správě záznamů o službách předplatného (ohledně přihlášení ke službě firemních webcastů či ke službě zasílání e-mailových upozornění)

Váš předchozí souhlas prostřednictvím zaškrtnutí příslušného políčka v okamžiku poskytnutí Vašich osobních údajů

jméno, adresa, telefon, faxové číslo, e-mailová adresa; získány od návštěvníka našich stránek

k odpovědi na Vaše dotazy či ke zpracování Vašich žádostí souvisejících s údaji o Vás

k provedení příslušných kroků na Vaši žádost před uzavřením smlouvy

Obchodní zákazník/ Dodavatel

jméno, adresa, telefon, faxové číslo, e-mailová adresa, daňové údaje, bankovní účet; získány od našeho obchodního zákazníka/dodavatele

bonita, trestná činnost/ podvodné jednání, osobní doklady, hodnocení úvěruschopnosti, seznamy politicky exponovaných osob a sankční seznamy

pro splnění kupní smlouvy, přijetí objednávky, doručení, fakturaci, přiřazení platby, průzkumy ohledně spokojenosti zákazníka a k poskytnutí požadovaných služeb, opatření proti úplatkům a praní špinavých peněz, Poznej svého klienta, opatření proti úvěrovým a jiným podvodům

plnění našich služeb na základě smlouvy mezi Vámi a námi, plnění právních povinností, plnění smlouvy, souhlas (pokud byl udělen), oprávněný zájem

Potenciální obchodní zákazník/ Potenciální dodavatel

bonita, trestná činnost/ podvodné jednání, osobní doklady, hodnocení úvěruschopnosti, seznamy politicky exponovaných osob a sankční seznamy

opatření proti úplatkům a praní špinavých peněz, Poznej svého klienta, opatření proti úvěrovým a jiným podvodům

plnění právních povinností, plnění smlouvy, souhlas (pokud byl udělen), oprávněný zájem

Kontaktní osoba zákazníka/ Dodavatele

jméno, adresa, telefon, faxové číslo, e-mailová adresa, preference SMS upozornění, osobní preference, oblíbené restaurace; získány prostřednictvím reklamních kampaní prodejních týmů

ke kontaktování zákazníka/ dodavatele z obchodních důvodů (přijetí objednávky, žádost o poskytnutí služeb), péče o vztahy se zákazníky, poskytování aktuálních informací zákazníkům

plnění našich služeb na základě smlouvy mezi Vaší společností a námi, Váš předchozí souhlas se zasíláním aktuálních informací

Spotřebitel

jméno, adresa, telefon, faxové číslo nebo e-mailová adresa; získány od spotřebitele

k poskytnutí služeb, o které jste nás požádali

plnění služeb na základě smlouvy mezi Vámi a námi

jméno, telefonní číslo, záznamy hovorů; získány od spotřebitele

k reagování na nahlášené problémy s produkty nebo na dotazy na bezplatné telefonní lince

oprávněný zájem k poskytování našich služeb a zajištění spokojenosti našich klientů

Uchazeč o zaměstnání

jméno, adresa, telefon, faxové číslo, e-mailová adresa, profesní kvalifikace, pracovní zkušenosti a vzdělání; získány od uchazeče od zaměstnání

k výběrovému řízení, vyhodnocení Vaší žádosti o zaměstnání, a abychom Vás mohli kontaktovat telefonicky nebo e-mailem

oprávněný zájem k vyhodnocení Vaší žádosti o zaměstnání a provedení příslušných kroků na Vaši žádost před uzavřením pracovní smlouvy

 

U osobních údajů, které požadujeme pro plnění smlouvy s Vámi/ Vaší společností, nemáte zákonem uloženou povinnost tyto osobní údaje poskytnout. Bez jejich poskytnutí však nemůžeme plnit požadované služby (jak je uvedeno v tabulce výše). V případě zpracování osobních údajů na základě Vašeho souhlasu jste oprávněni poskytnutí souhlasu odmítnout nebo již udělený souhlas kdykoliv odvolat bez jakýchkoliv negativních dopadů na Váš vztah s námi.

Když od Vás s Vaším souhlasem získáme osobní údaje jako např. Vaše jméno a e-mailovou adresu (například prostřednictvím internetových formulářů nebo e-mailu), dáme Vám obvykle v okamžiku získání těchto informací vědět, jak bude s těmito osobními údaji nakládáno. 

Zásady používání souborů cookie

Tyto webové stránky používají cookies, abychom Vás mohli odlišit od ostatních uživatelů našich webových stránek. Používání cookies nám pomáhá, aby prohlížení našich webových stránek pro Vás bylo příjemnou zkušeností, a také nám umožňuje vylepšit naše webové stránky.

Soubor cookie je malý soubor písmen a čísel, který ukládáme do Vašeho prohlížeče nebo na pevný disk Vašeho počítače. Soubory cookie obsahují informace, které jsou přeneseny na pevný disk Vašeho počítače.

Výkonné soubory cookie

Tyto soubory cookie shromažďují informace, které nám umožňují vylepšit webové stránky.

ageVerified

Sleduje, zda uživatel ověřil svůj věk (pro části webových stránek vyhrazené uživatelům, kteří dosáhli určitého věku)

cookieBannerSeen

Sleduje, zda uživatel klikl na tlačítko „ok“ na cookie banneru, aby se banner dále nezobrazoval

_ga, _gid

Jedinečný klientský identifikátor přidělený každému návštěvníkovi webových stránek – tento identifikátor bude pouze pro Vás

_gat_UA-9236928-1

Cookie od Google Analytics. Zajišťuje, aby Váš počítač/zařízení nezasílal příliš mnoho požadavků na servery Google Analytics zatímco si prohlížíte naše webové stránky

JSESSIONID

Cookie používaná naším softwarem pro monitorování serveru. Nesleduje uživatele nebo jejich chování – je používaná výhradně pro rozlišení požadavků aktivního uživatele na webové stránky

Jak mohu zakázat/povolit soubory cookie?

Soubory cookie máte možnost přijmout nebo odmítnout pomocí nastavení ve Vašem prohlížeči. Pokud jste soubory cookie nepovolili, nebudete moci pravděpodobně používat všechny interaktivní funkce našich webových stránek.

Existuje celá řada způsobů, jak soubory cookie spravovat. Další informace o těchto funkcích naleznete v pokynech prohlížeče nebo na obrazovce nápovědy. Například v prohlížeči Internet Explorer můžete přejít na Nástroje / Možnosti internetu / záložky Zabezpečení a Osobní údaje, abyste si přizpůsobili prohlížeč dle Vašich potřeb. Používáte-li různé počítače na různých místech, budete muset zajistit, aby každý prohlížeč byl ohledně souborů cookie přizpůsoben Vašim preferencím.

Některé moderní prohlížeče mají funkci, která analyzuje zásady ochrany osobních údajů na stránkách a umožňuje uživateli řídit jeho ochranu soukromí. Tyto funkce jsou známé jako standardy "P3P" (Privacy Preferences Platform).

Soubory cookie, které byly nainstalovány ve složce souborů cookie v prohlížeči, můžete snadno odstranit. Například, pokud používáte Microsoft Windows Explorer:

 • Otevřete 'Windows Explorer'
 • Klikněte na tlačítko "Hledat" na panelu nástrojů
 • Zadejte "cookie" do vyhledávacího pole pro "Složky a soubory"
 • Vyberte "Můj počítač" v poli "Oblast hledání"
 • Klikněte na "Vyhledat nyní" a dvakrát klikněte na nalezené složky
 • 'Vyberte' libovolný soubor cookie
 • Stiskněte tlačítko "Delete" na klávesniciPředávání informací. Kdo jsou příjemci Vašich osobních údajů?
 • Informace, které nám poskytnete, budou uchovány v Data centru v Crawley, UK, společností Rackspace z Irska a mohou k nim získat přístup naši zaměstnanci, obchodní partneři, státní orgány a orgány činné v trestním řízení, dodavatelé, které si najímáme na zpracování údajů a kteří nás zastupují, a to pro účely stanovené v tomto prohlášení nebo pro jiné účely Vámi schválené. Informace, které nám poskytnete, mohou být zpřístupněny též případným novým majitelům naší společnosti. Někteří z výše uvedených příjemců mohou sídlit i mimo Evropský hospodářský prostor.
 • Pokud používáte jiný prohlížeč, zvolte heslo "cookies" ve funkci "Nápověda", a ta by Vám měla poskytnout informace o tom, kde najdete složku cookies.

Kategorie příjemců

Důvody poskytnutí

společnosti ze skupiny společností Coca‑Cola Hellenic a/nebo poskytovatelé služeb, kteří zpracovávají data v našem zastoupení

poskytování našich produktů a služeb

poskytovatelé služeb, dceřiné/přidružené společnosti Coca-Cola HBC, které zahrneme do poskytování Vámi požadovaných služeb nebo které z těchto důvodů požádáme

plnění Vámi požadovaných služeb

obchodní partneři

plnění Vámi požadovaných služeb

státní orgány

plnění právní povinnosti

orgány činné v trestním řízení

plnění právní povinnosti

noví majitelé naší společnosti a dodavatelé

plnění Vámi požadovaných služeb

ratingové agentury, úřady pro boj proti podvodům, společnosti ze skupiny společností Coca‑Cola Hellenic a/nebo poskytovatelé služeb, kteří zpracovávají data v našem zastoupení

opatření proti úplatkům, praní špinavých peněz, Poznej svého klienta, opatření proti úvěrovým a jiným podvodům

Pokud nám osobní údaje poskytnete, berete na vědomí zmíněné sdílení a souhlasíte s ním.

Jsou Vaše osobní údaje předávány mimo EHP?

Vzhledem k tomu, že Coca‑Cola HBC působí v mnoha zemích, mohou být Vaše osobní údaje, zejména informace, které nahráváte prostřednictvím stránky Kariéra na těchto stránkách, zpřístupněny zaměstnancům nebo dodavatelům v zemích mimo Evropský hospodářský prostor (EHP) nebo mohou být do zemí mimo EHP předány nebo v nich uloženy. V těchto zemích může být právní úroveň ochrany osobních údajů nižší než v rámci EHP. V maximální možné míře se však snažíme zajistit, aby Vaše osobní údaje měly stejnou úroveň ochrany, jakou by měly v EHP, včetně snahy o zajištění jejich bezpečnosti a používání v souladu s našimi pokyny a k dohodnutým účelům. Další informace o takovém přenosu jsou k dispozici v Prohlášení o ochraně osobních údajů při poskytnutí životopisu.

Některé země mimo EHP byly schváleny Evropskou komisí, jako země poskytující v podstatě rovnocennou ochranu jakou zaručují předpisy o ochraně osobních údajů v EHP. Při předávání osobních údajů do takových zemí nejsou vyžadovány žádné další právní záruky (seznam těchto zemí naleznete zde http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). V případě zemí, které takto schváleny nebyly (jako např. Rusko), budeme buď žádat o Váš souhlas s předáním, nebo je předáme podle standardních smluvních doložek schválených Evropskou komisí, které ukládají rovnocenné povinnosti týkající se ochrany údajů přímo příjemci. To neplatí, pokud nám platné právní předpisy o ochraně osobních údajů umožňují provést takové předání bez těchto formalit.

Pokud budete chtít vidět, jak vypadají právní záruky používané při předávání Vašich osobních údajů, obraťte se na nás prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

Mimo EHP budou Vaše osobní údaje předávány pouze příjemcům, kteří pro nás zpracovávají osobní údaje, realizují a doručují objednávky a poskytují podpůrné služby. Třetím stranám můžeme také předat úhrnné informace o používání našich stránek, nicméně to se nebude týkat informací, jež by mohly být využity k Vaší identifikaci. Vyhrazujeme si právo zveřejnit Vaše osobní údaje, pokud to vyžaduje zákon, nebo pokud se domníváme, že zveřejnění je nezbytné k ochraně našich práv a/nebo vyhovění soudnímu řízení, soudnímu příkazu, z důvodu žádosti od regulačního orgánu nebo jakéhokoli jiného právního postupu.

Není-li to vyžadováno zákonem, nebudeme bez Vašeho souhlasu jinak sdílet, prodávat ani distribuovat žádné informace, které nám poskytnete.

Pokud náš podnik vytvoří společný podnik (joint venture) s jiným subjektem, nebo bude jinému subjektu prodán či dojde k fúzi, mohou být informace o Vás předány našim novým obchodním partnerům či vlastníkům.

Jak chráníme Vaše osobní údaje

Uživatele do věku 16 let a níže

Pokud jste mladší 16 let, požádejte prosím dříve, než nám poskytnete nějaké osobní údaje, Vaše rodiče, opatrovníky, či jiné zákonné zástupce o souhlas. Bez udělení takového souhlasu nejste oprávněni nám Vaše osobní údaje poskytnout.

Jiné internetové stránky

Na našich internetových stránkách se mohou vyskytnout odkazy na jiné internetové stránky, které jsou mimo naši kontrolu, a nevztahuje se na ně toto prohlášení. Pokud prostřednictvím těchto odkazů navštívíte jiné stránky, mohou od Vás provozovatelé takových stránek získat informace, které pak použijí v souladu s jejich prohlášením o ochraně osobních údajů, které se od našeho prohlášení mohou lišit. Nepřebíráme žádnou zodpovědnost nebo záruku za jejich zásady nebo zpracování Vašich osobních údajů. Doporučujeme, abyste se předtím, než poskytnete své osobní údaje jakýmkoliv propojeným nebo odkazovaným webovým stránkám, seznámili s prohlášením o ochraně osobních údajů a souborech cookie těchto stránek.

Zabezpečení shromážděných údajů a uchovávání údajů

K ochraně Vašich údajů před neoprávněnými osobami a proti nezákonnému zpracování, náhodné ztrátě, zničení a poškození, a to on-line i off-line, používáme přísná fyzická, elektronická a administrativní bezpečnostní opatření. Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování a poté po dobu vyžadovanou zákonem.

Osobní údaje v identifikovatelném formátu budeme uchovávat pouze po období, které je nezbytné s ohledem na účel zpracování, pro který jsou údaje shromažďovány. Nebudeme uchovávat osobní údaje déle, než je nezbytné pro naplnění identifikovaných obchodních účelů, které jsou v souladu se zákonem, nebo po dobu vyžadovanou příslušnými právními předpisy.

Dobu uchování osobních údajů jsme stanovili v souladu s příslušnými právními předpisy jako součást záznamů o činnostech zpracování. Pokud bychom uchovávali osobní údaje po dobu delší, než je maximální doba uchovávání podle obchodních a regulatorních požadavků, tak takový postup vždy náležitě odůvodníme.

Některé údaje musí být uchovávány za účelem ochrany zájmů společnosti, uchování důkazů a obecně pro vyhovění požadavkům dobré obchodní praxe. Důvody pro takové uchovávání údajů zahrnují:

 • soudní řízení
 • vyšetřování nehod
 • vyšetřování bezpečnostních incidentů
 • regulatorní požadavky
 • ochrana duševního vlastnictví.

Přenosy údajů prostřednictvím internetu a omezení odpovědnosti

Přestože společnost Coca‑Cola HBC AG používá přiměřená opatření k ochraně před viry a jinými škodlivými elementy, není vzhledem k povaze internetu možné zajistit, že Vaše návštěva našich stránek nebude ničím narušena, a že bude bez rizika, ani že tyto stránky, jejich servery či námi zaslané e-maily neobsahují žádné viry ani jiné škodlivé elementy.

Vaše práva a naše kontakty

Právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo vznést námitku a právo na přenositelnost údajů

Máte právo na přístup k osobním údajům, které o Vás shromažďujeme, a můžete nás požádat o provedení potřebných změn tak, aby údaje byly pravdivé a aktuální, nebo o vymazání osobních údajů, které se Vás týkají. Můžete nás také požádat o omezení zpracování Vašich údajů nebo můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají. Pro uplatnění Vašich práv nás prosím kontaktujte prostřednictvím údajů uvedených v sekci Kontaktujte nás. V souladu s platnými právními předpisy jste také oprávněni předat osobní údaje, které o Vás zpracováváme a které se Vás týkají, jinému poskytovateli dle Vaší volby. Vezměte prosím na vědomí, že na výkon těchto práv se vztahují určité výjimky, a proto je nebude možné uplatnit ve všech situacích.

Odvolání souhlasu

V případě, kdy ke zpracování Vašich osobních údajů potřebujeme Váš souhlas, můžete svůj souhlas se zpracováním kdykoli odvolat. Chcete-li to udělat, kontaktujte nás prosím prostřednictvím údajů uvedených v sekci Kontaktujte nás. Odvoláním souhlasu nicméně není dotčena zákonnost zpracování v období před jeho odvoláním.

Právo podat stížnost

Máte právo podat stížnost ohledně prováděného zpracování u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje naleznete na https://www.uoou.cz/.

Kontaktujte nás

Pokud máte jakékoliv komentáře týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo dotazy ohledně tohoto prohlášení, prosím kontaktujte nás na následující e-mailové adrese: DataProtectionOffice@cchellenic.com. Uvítáme Vaše dotazy a náměty k našemu prohlášení.

Pro formální výkon Vašich práv jako subjektu údajů ve vztahu k osobním údajům, které o Vás zpracováváme, prosím podejte žádost prostřednictvím níže uvedeného odkazu https://app-eu.onetrust.com/app/#/webform/9a74faf2-bca2-4b81-87ea-3b8372e39b5a nebo nás kontaktujte na následující e-mailové adrese: DataProtectionOffice@cchellenic.com.

Změny tohoto prohlášení

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů a souborech cookie pravidelně kontrolujte, abyste byli informováni o případných změnách. Přestože si vyhrazujeme právo toto prohlášení upravit či doplnit, budeme Vás prostřednictvím těchto stránek o jakékoliv větší změně informovat přinejmenším 30 dní po provedení změny a případně Vám zašleme i oznámení e-mailem.

CocaCola To Das! - Logo CocaCola HBC Cesko a Slovensko - Logo
Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
Spolu s Coca-Cola To dáš! na SLOVENSKU
Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
Spolu s Coca-Cola To dáš! v ČESKU