Naši partneři

   

Nadace Terezy Maxové dětem

Ve spolupráci s Nadací Terezy Maxové dětem si klademe za cíl zprostředkovat práci či pracovní zkušenost znevýhodněným mladým lidem a vytváříme podmínky, které jsou nezbytně nutné pro úspěšné hledání pracovního místa a udržení si zaměstnání.

Tento pilíř projektu funguje na principu sociální personální agentury, kdy odborníci pečlivě vybírají, na základě profesní diagnostiky, vhodné kandidáty na vybrané pracovní pozice, propojují je s danými zaměstnavateli a doprovází je v celém procesu adaptace do nového firemního prostředí. Rovněž usnadňují počáteční komunikaci se zaměstnavatelem.

Nadace funguje již od roku 1997 a její hlavní cíl je umožnit každému dítěti zdravý a bezpečný život v rodinném prostředí. V roce 2018 rozdělila prostředky ve výši  20,6 mil. CZK

Zjistěte víc

Mezinárodní federace koučů

Díky spolupráci s Nadací Terezy Maxové dětem byla navázána spolupráce s českou pobočkou Mezinárodní federace koučů. Společně oslovujeme formou přednášek studenty středních škol po celém území České republiky. Přednáškami se snažíme studentům přiblížit témata osobního poznání, tak abychom v nich vzbudili zájem o jejich další rozvoj a sebevzdělávání.

Tyto semináře pomáhají studentům v jejich rozhodování o dalších krocích ať už směrem k terciárnímu vzdělávání nebo pracovnímu uplatnění. Profesionální koučové pomocí svých dovedností dokáží navést studenty a podnítit v nich jejich silné stránky.

Mezinárodní federace koučů je organizace sdružující profesionální kouče, kteří se  profesionálně hlásí ke koučinku tak, jak ho federace definuje.

Zjistěte víc

Spolupracujíci organizace a firmy

   

Bříza & Trubač

Advokátní kancelář Bříza & Trubač připravila právní minimum nejdříve pro Česko a následně bylo lokalizováno právním oddělením Coca-Cola HBC i pro Slovenskou republiku. 

Advokátní kancelář za svou účast v projektu To dáš! převzala prestižní ocenění Pro bono & CSR 2018, udělované mediálním domem Economia a odborným měsíčníkem Právní rádce.

Zjistěte víc

Accenture

Společnost Accenture stála od počátku projektu To dáš! v České republice v roli odborného partnera projektu pro metodiku a zároveň i poradcem pro řízení projektu.

Accenture se také podílel na vytvoření metodiky pro zaměstnavatele, která si klade za cíl pomoci zaměstnavatelům pochopit specifika cílové skupiny projektu, a usnadnit jim tak vzájemnou komunikaci během prvních týdnů a měsíců zaměstnání.

Zjistěte víc
CocaCola To Das! - Logo CocaCola HBC Cesko a Slovensko - Logo
Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
Spolu s Coca-Cola To dáš! na SLOVENSKU
Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
Spolu s Coca-Cola To dáš! v ČESKU