Workshop v Žiline


Registrácia Ďalšie eventy

 

Prostredníctvom programu sa mladí ľudia učia ako riešiť prvé pracovné problémy, ako nadobudnúť stratenú alebo ešte nenájdenú motiváciu, ako si veriť, ako poznať svoju hodnotu, ako nadobudnúť sebadôveru.

Projekt To dáš! si klade za cieľ podporovať znevýhodnených mladých ľudí a pomáhať im dobre naštartovať ich profesionálnu cestu. Prvé zamestnanie je aj skúškou toho, ako sme v spoločnosti prijímaní, oceňovaní, ako uspejeme, ale taktiež či sa začleníme do spoločnosti a dobre naštartujeme svoj ďalší rozvoj.

Pre koho je workshop určený:

 • mladých ľudí, ktorí si hľadajú prácu a chcú sa pripraviť na pohovory, majú záujem si zlepšiť svoje komunikačné zručnosti, naučiť sa ako lepšie nadväzovať kontakty či prezentovať sa
 • mladých ľudí, ktorí už majú nejakú pracovnú skúsenosť a nevedia ako ďalej, hľadajú sa a premýšľajú nad zmenou zamestnania
 • mladých ľudí, ktorí sa chcú rozvíjať a ďalej neformálne vzdelávať

 

Témy workshopu:

 • sebapoznanie a osobný rozvoj
 • komunikácia
 • spolupráca a networking
 • spätná väzba
 • manažment času

 

Účastnícky poplatok:

 • účasť na workshope je bezodplatná

 

Podmienky účasti:

 • z dôvodu prípravy a organizačného zabezpečenia každého workshopu je potrebné, aby sa každý záujemca vopred zaregistroval

 

Miesto konania sa worskhopu:

 • po prijatí registrácie od nás každý účastník workshopu dostane upresnenie miesta konania sa workshopu, agendu a ďalšie organizačné informácie

 

CocaCola To Das! - Logo CocaCola HBC Cesko a Slovensko - Logo
Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
Spolu s Coca-Cola To dáš! na SLOVENSKU
Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
Spolu s Coca-Cola To dáš! v ČESKU