Pozývame vás na workshopy rozvíjajúce mäkké zručnosti

Prihláste sa ešte dnes

Na čo sa môžete tešiť v najbližších dňoch

V marci 2019 vás pozývame na tri workshopy pripravené na témy komunikácia, spätná väzba, manažment času a ďalších užitočných zručností, ktoré potrebuje každý uchádzač o zamestnanie.

Pre mladých ľudí prinášame vzdelávanie v týchto témach

Projektový manažment

V rámci tejto témy sa venujeme pohľadu na hlavné procesy, techniky a nástroje riadenia projektov.

Manažment času

Môžeme manažovať čas? V rámci tejto témy sa pozrieme na to, ako prioritizovať úlohy a zvládať povinnosti, a teda inými slovami manažovať svoj čas.

Biznis plán

V rámci modulu sa pozrieme na základné parametre biznis plánu a jeho úlohu. 

Vyjednávanie

Zručnosť bez ktorej sa vôbec nezaobídeme, ale málokto ju skutočne ovláda.

Finančná gramotnosť

Mladým ľuďom pomáhame nájsť a udržať si prácu, ktorá im prináša aj finančné ohodnotenie. Je však veľmi dôležité, aby so zarobenými peniazmi vedeli hospodáriť a dobre si rozplánovali svoje osobné financie. 

Obchodné zručnosti

Obchodné zručnosti zahŕňajú techniky vyjednávania, predaja, efektívnej komunikácie. Predávať produkty a služby môže byť náročné, ale so správnou prípravou môže byť aj tento proces zvládnuteľný.

Vzdelávanie dopĺňajú aj tieto dôležité témy

Sebapoznanie a osobný rozvoj

Na čo máme talent? Aké sú naše silné stránky? Čo nám robí radosť? Poznanie toho kto sme a akú prácu chceme robiť je veľmi dôležité pre naše fungovanie, šťastie, osobné naplnenie a úspech. 

Spolupráca a networking

Ako nadväzovať kontakty, správať sa na sociálnych sieťach, osloviť budúceho zamestnávateľa? 

Spätná väzba

Osvojiť si tento nástroj rozvoja môže byť prínosom nielen v pracovnej oblasti, ale aj v osobnej rovine. Zaradenie tejto témy do workshopov sa stretáva s veľkým záujmom a dobrým hodnotením.

Komunikácia

Vedieť komunikovať sa učíme už ako malé deti, využívať však túto zručnosť efektívne nám umožňuje sa ďalej rozvíjať, rásť a uspieť. Komunikácia na pracovisku skrýva viaceré nástrahy, ktorých zvládnutie je dobrým predpokladom na podávanie požadovaného pracovného výkonu.

image 1
image 2
image 3
image 4

Youth Empowered & To dáš!

Youth Empowered

Projekt „To dáš!“ vznikol v rámci medzinárodnej iniciatívy Youth Empowered, ktorú do Českej a Slovenskej republiky prináša spoločnosť Coca-Cola HBC Česko a Slovensko ako celoskupinový projekt spoločnosti Coca-Cola Hellenic Bottling company. Projekt podporuje sebavedomie mladých znevýhodnených ľudí formou tréningov, motivačných workshopov či hľadania pracovných príležitostí.

Do roku 2025 máme ambíciu preškoliť v 28 krajinách spoločnosti Coca-Cola Hellenic Bottling Company jeden milión znevýhodnených detí a mládeže.

Viacej o projekte To dáš!.

Čo hovoria účastníci prednášok?

"Radi by sme Vám sprostredkovali spätnú väzbu od našich klientiek, ktoré vyjadrili veľmi pozitívne hodnotenie celého priebehu sobotňajšieho stretnutia. Sú vďačné za množstvo zaujímavých informácií, ktoré môžu využiť nielen v práci. Vyjadrili sa, že by v budúcnosti prijali aj ďalšie stretnutia. Ocenili Váš záujem o ich situáciu."

sociálny pracovník centra

"Veľmi dobre pripravená prednáška, dozvedel som sa mnoho užitočných informácií. Aj som sa musel zamyslieť!"

účastník workshopu pre odchovancov detských domovov

CocaCola To Das! - Logo CocaCola HBC Cesko a Slovensko - Logo
Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
Spolu s Coca-Cola To dáš! na SLOVENSKU
Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
Spolu s Coca-Cola To dáš! v ČESKU