DETSKÉ DOMOVY

Pre detské domovy pripravujeme v spolupráci s organizáciou Úsmev ako dar špeciálne workshopy so zameraním na životné zručnosti. Aktivity programu pomáhajú mladým ľuďom, ktorí vyrastali v detských domovoch, rozvíjať zručnosti nevyhnutné pre úspešné hľadanie pracovného miesta a udržanie si zamestnania. Prostredníctvom programu sa mladí ľudia učia riešiť prvé pracovné problémy, ako nadobudnúť stratenú alebo ešte nenájdenú motiváciu, ako si veriť, ako poznať svoju hodnotu, ako nadobudnúť sebadôveru. 

ŠTUDENTI

Pre stredoškolských a vysokoškolských študentov v spolupráci s odborníkmi, mentormi a koučami pripravujeme prednášky zamerané na mäkké zručnosti, ako sú napríklad komunikácia, spätná väzba, spolupráca a networking. Dôležitou súčasťou je aj téma sebapoznania, ktorá mladým ľuďom pomáha uvedomiť si svoju hodnotu a zistiť, ktorým smerom by sa chceli v živote uberať.

Máte záujem prísť na niektorú z prednášok? Pozrite sa, čo pre vás aktuálne pripravujeme.

Obchodné zručnosti

Projektový manažment

V rámci tejto témy sa venujeme pohľadu na hlavné procesy, techniky a nástroje riadenia projektov.

Manažment času

Môžeme manažovať čas? V rámci tejto témy sa pozrieme na to, ako prioritizovať úlohy a zvládať povinnosti, a teda inými slovami manažovať svoj čas.

Biznis plán

V rámci modulu sa pozrieme na základné parametre biznis plánu a jeho úlohu. 

Vyjednávanie

Zručnosť bez ktorej sa vôbec nezaobídeme, ale málokto ju skutočne ovláda.

Finančná gramotnosť

Mladým ľuďom pomáhame nájsť a udržať si prácu, ktorá im prináša aj finančné ohodnotenie. Je však veľmi dôležité, aby so zarobenými peniazmi vedeli hospodáriť a dobre si rozplánovali svoje osobné financie. 

Obchodné zručnosti

Obchodné zručnosti zahŕňajú techniky vyjednávania, predaja, efektívnej komunikácie. Predávať produkty a služby môže byť náročné, ale so správnou prípravou môže byť aj tento proces zvládnuteľný.

Mäkké zručnosti

Sebapoznanie a osobný rozvoj

Na čo máme talent? Aké sú naše silné stránky? Čo nám robí radosť? Poznanie toho kto sme a akú prácu chceme robiť je veľmi dôležité pre naše fungovanie, šťastie, osobné naplnenie a úspech. 

Spolupráca a networking

Ako nadväzovať kontakty, správať sa na sociálnych sieťach, osloviť budúceho zamestnávateľa? 

Spätná väzba

Osvojiť si tento nástroj rozvoja môže byť prínosom nielen v pracovnej oblasti, ale aj v osobnej rovine. Zaradenie tejto témy do workshopov sa stretáva s veľkým záujmom a dobrým hodnotením. 

Komunikácia

Vedieť komunikovať sa učíme už ako malé deti, využívať však túto zručnosť efektívne nám umožňuje sa ďalej rozvíjať, rásť a uspieť. Komunikácia na pracovisku skrýva viaceré nástrahy, ktorých zvládnutie je dobrým predpokladom na podávanie požadovaného pracovného výkonu.

Pozrite sa, čo pre vás aktuálne pripravujeme

workshopy a prednášky

V marci 2019 vás pozývame na tri workshopy pripravené na témy komunikácia, spätná väzba, manažment času a ďalších užitočných zručností, ktoré potrebuje každý uchádzač o zamestnanie.

Workshopy sa uskutočnia v Bratislave, Žiline a Banskej Bystrici.

CocaCola To Das! - Logo CocaCola HBC Cesko a Slovensko - Logo
Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
Spolu s Coca-Cola To dáš! na SLOVENSKU
Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
Spolu s Coca-Cola To dáš! v ČESKU