Úvod

Webové stránky cz.coca-colahellenic.com sú prevádzkované členom skupiny Coca‑Cola HBC, ktorej konečnou holdingovou spoločnosťou je Coca Cola HBC AG (so sídlom na adrese Turmstrasse 26, 6312 Steinhausen, Švajčiarska konfederácia, zapísaná pod identifikačným číslom: CHE – 235.296.902).

Všetky odkazy na "naše", "nás", "my" alebo "spoločnosť" v rámci tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov a súboroch cookies a v rámci oznámenia opt-in sa považujú za odkazy na spoločnosť Coca Cola HBC AG a jej dcérske spoločnosti.

Coca‑Cola HBC sa zaväzuje chrániť súkromie všetkých návštevníkov cz.coca-colahellenic.com a chrániť všetky osobné údaje, ktoré nám poskytnete.

Cieľom tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov a súboroch cookies (ďalej len „vyhlásenie") je pomôcť Vám porozumieť, ako môžeme nakladať s Vašimi osobnými údajmi. Tým, že nám poskytnete svoje osobné údaje, akceptujete naše vyhlásenie a súhlasíte s tým, že môžeme zhromažďovať, používať a poskytovať Vaše osobné údaje tretím osobám v rozsahu ako je uvedené nižšie. Pokiaľ s týmto vyhlásením nesúhlasíte, neposkytujte nám prosím svoje osobné údaje.

Toto vyhlásenie sa vzťahuje na nasledujúce oblasti:

 • Čo sú osobné údaje
 • Osobné údaje, ktoré o Vás získavame a použitie získaných údajov
 • Zásady používania súborov cookies
 • Poskytovanie údajov. Kto je príjemcom Vašich osobných údajov
 • Ako chránime Vaše osobné údaje
 • Vaše práva a naše kontakty
 • Zmeny tohto vyhlásenia Osobné údaje sú akékoľvek informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej osobe, ako je definované platnými právnymi predpismi, ako je meno, e-mailová adresa a telefónne číslo.Vo všeobecnosti môžete tieto stránky navštíviť bez toho, aby ste nám oznámili, kto ste, či o sebe prezrádzali akékoľvek informácie. Naše internetové servery zhromažďujú IP adresy, z IT dôvodov, ktoré vám umožňujú pripojiť sa na našu platformu a poskytnúť vám naše  služby, nie e-mailové adresy našich návštevníkov. Okrem toho, ale existujú časti týchto internetových stránok, na ktorých od vás potrebujeme získať osobné údaje s určitým cieľom, ako napr. aby sme vám mohli poskytnúť určité informácie, o ktoré ste požiadali, a v prípadoch, keď sa musíte na našich stránkach registrovať.
 • To robíme prostredníctvom internetových formulárov a zakaždým, keď nám pošlete svoje údaje e-mailom. Uvidíte, že nie je povinnosťou poskytnúť nám žiadne doplňujúce informácie, o ktoré vás požiadame, ktoré by neboli potrebné alebo primerané, aby sme vám mohli poskytnúť požadované služby. 

Osobné údaje, ktoré o Vás získavame a použitie získaných údajov

Čo sú osobné údaje?


Dotknutá osoba

Zhromažďované údaje

Účely zhromažďovania

Dôvody zhromažďovania

Návštevník našej webovej stránky

IP adresy, názov domény, verzia Vášho prehliadača a operačného systému, prevádzkové údaje, lokalizačné údaje, webové protokoly

meranie počtu návštev, priemerného času stráveného na stránke, počtu zobrazených stránok

oprávnený záujem na meraní používania a zlepšenia obsahu našej webovej stránky

meno, e-mailová adresa; získaná od návštevníka našej stránky

poskytovanie informácií o našich propagačných ponukách, novinkách, udalostiach, (newsletter-e a iné publikácie), vzťahy s investormi alebo kópie našich výročných  správ  a spravovanie záznamov o odberných službách (na webovú službu spoločnosti alebo na službu e-mailovej výstrahy )

Váš predchádzajúci súhlas zaškrtnutím príslušného políčka pri poskytovaní Vašich osobných údajov

meno, adresa, telefón, číslo fax -u , e-mailová adresa; získané od návštevníka našej webovej stránky

odpovedanie na vaše otázky a spracovanie vašich žiadostí vo vzťahu k Vašim údajom

prijatie príslušných opatrení na základe Vašej žiadosti pred uzatvorením zmluvy

Obchodný zákazník/ Dodávateľ

meno, adresa, telefón, číslo fax-u, e-mailová adresa, daňové údaje, číslo účtu; získané od obchodného zákazníka/dodávateľa

bonita, trestná činnosť/podvodné konanie, osobné doklady, hodnotenie úveru schopnosti, zoznamy politicky exponovaných osôb a sankčné zoznamy

pre kúpnu zmluvu, objednávky, doručovanie, fakturáciu, pridelenie platieb, prieskumy ohľadom spokojnosti zákazníka a za účelom poskytnutia požadovaných služieb, vykonanie opatrení proti úplatkom a praniu špinavých peňazí, Poznaj svojho zákazníka, vykonanie opatrení proti úverovým a iným podvodom

výkon našich služieb na základe zmluvy uzatvorenej medzi Vami a nami, dodržiavanie zákonných povinností, plnenie zmluvy, súhlas (ak je poskytnutý), oprávnený záujem

 

Potenciálny obchodný zákazník/ Potenciálny dodávateľ

bonita, trestná činnosť/podvodné konanie, osobné doklady, hodnotenie úveru schopnosti, zoznamy politicky exponovaných osôb a sankčné zoznamy

vykonanie opatrení proti úplatkom a praniu špinavých peňazí, poznaj svojho zákazníka, vykonanie opatrení proti úverovým a iným podvodom

dodržiavanie zákonných povinností, plnenie zmluvy, súhlas (ak je poskytnutý), oprávnený záujem

Kontaktná osoba Zákazníka/Dodávateľa

meno, adresa, telefón, číslo fax-u, e-mailová adresa, preferencia SMS oznámení, osobné preferencie, obľúbené reštaurácie; zhromaždené prostredníctvom reklamných kampaní obchodných tímov

kontaktovanie zákazníka/dodávateľa na obchodné účely (prijatie objednávky, požiadavka služby), udržiavanie vzťahu so zákazníkmi, poskytovanie aktualizácií zákazníkom

poskytovanie našich služieb na základe zmluvy uzatvorenej medzi Vašou spoločnosťou a nami, Váš predchádzajúci súhlas s poskytovaním aktualizácií

Spotrebiteľ

meno, adresa, telefón, číslo fax-u, alebo e-mailová adresa; získané od spotrebiteľa

poskytovanie akýchkoľvek služieb, ktoré ste od nás požadovali

výkon našich služieb na základe zmluvy uzatvorenej medzi nami a vami

meno, tel. číslo, záznamy hovorov; získané od spotrebiteľa

odpovedanie na hlásené problémy s produktami alebo otázky na bezplatnej telefónnej linke

oprávnený záujem na poskytovaní našich služieb a zaistení spokojnosti našich klientov

Uchádzač o zamestnanie

meno, adresa, telefón, číslo fax-u, e-mailová adresa, odborná kvalifikácia, skúsenosti a vzdelanie; získané od uchádzača o zamestnanie

proces výberu kandidátov pre posúdenie Vašej žiadosti a kontaktovanie prostredníctvom telefónu alebo e-mailu

oprávnený záujem na posúdení Vašej žiadosti a uskutočnenie potrebných krokov vo Vašej žiadosti pred uzatvorením pracovnej zmluvy

 

U osobných údajov, ktoré požadujeme pre plnenie zmluvy s Vami/Vašou spoločnosťou, nemáte zákonom uloženú povinnosť tieto osobné údaje poskytnúť. Bez ich poskytnutia však nebudeme schopní plniť požadované služby (tak, ako je uvedené v tabuľke vyššie). Naopak, v prípade spracúvania osobných údajov na základe Vášho súhlasu, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez akéhokoľvek nepriaznivého vplyvu na Váš vzťah s nami.

Ak sú osobné údaje, ako napríklad Vaše meno a e-mailová adresa, zhromaždené od Vás s Vaším súhlasom (napr. prostredníctvom využitia online formulára alebo prostredníctvom e-mailu), v čase zhromaždenia Vás budeme informovať o spôsobe použitia týchto osobných údajov.

Zásady používania súborov cookies

Tieto webové stránky používajú cookies, aby sme Vás odlíšili od ostatných užívateľov našich webových stránok. Tiež nám to pomáha, aby sme Vám poskytli príjemnú skúsenosť pri prezeraní našich webových stránok a tiež nám to umožňuje vylepšiť naše webové stránky.

Cookie je malý súbor písmen a čísiel, ktorý ukladáme do Vášho prehliadača alebo na pevný disk Vášho počítača. Súbory cookies obsahujú informácie, ktoré sú prenesené na pevný disk počítača.

Výkonné súbory cookies

Tieto súbory cookies zhromažďujú informácie, ktoré nám umožňujú vylepšiť webové stránky.

ageVerified

Sleduje, či užívateľ overil svoj vek( v častiach webových stránok vyhradených užívateľom, ktorí dosiahli určitý vek)

CookieBannerSeen

Sleduje, či užívateľ odklikal "ok" v cookie banneri, aby sa ďalej nezobrazoval

_ga, _gid

Jedinečný zákaznícky identifikátor pridelený každému návštevníkovi webových stránok – tento identifikátor bude len pre Vás

_gat_UA-9236928-1

Cookie od Google Analytics. Zaisťuje, aby Váš počítač/zariadenie nezasielal príliš veľa požiadaviek na servery Google Analytics kým si prehliadate naše webové stránky

JSESSIONID

Cookie používaná naším softvérom na monitorovanie serveru. Nesleduje užívateľov a ich správanie – je používaná výhradne na rozlíšenie požiadaviek aktívneho užívateľa na webovej stránke

Ako môžem zakázať / povoliť súbory cookie?

Súbory cookies máte možnosť prijať alebo odmietnuť pomocou nastavenia vo Vašom prehliadači. Ak ste súbory cookies nepovolili, nebudete môcť pravdepodobne používať všetky interaktívne funkcie našich webových stránok.

Existuje viacero spôsobov, ako súbory cookies spravovať. Ďalšie informácie o týchto funkciách nájdete v pokynoch prehliadača alebo na obrazovke nápovedy.  Napríklad v prehliadači Internet Explorer môžete prejsť na Nástroje / Internet / záložky Zabezpečenie a Ochrana osobných údajov, aby ste si prispôsobili prehliadač podľa Vašich potrieb.  Ak používate rôzne počítače na rôznych miestach, budete musieť zabezpečiť, aby každý prehliadač bol ohľadne súborov cookies prispôsobený Vašim preferenciám.

Niektoré moderné prehliadače majú funkciu, ktorá bude analyzovať zásady ochrany osobných údajov na stránkach a umožní užívateľovi riadiť jeho potreby ochrany súkromia. Tieto funkcie sú známe ako štandardy "P3P" (Privacy Preferences Platform).

Môžete ľahko odstrániť súbory cookies, ktoré boli nainštalované, v zložke súborov cookies v prehliadači. Napríklad, ak používate Microsoft Windows Explorer:

 • Otvorte 'Windows Explorer'
 • Kliknite na tlačidlo "Hľadať" na panely nástrojov
 • Zadajte "cookies" do vyhľadávacieho poľa pre "Zložky a súbory"
 • Vyberte "Môj počítač" v poli "Oblasť hľadania"
 • Kliknite na "Vyhľadať teraz" a dvakrát kliknite na nájdené zložky
 • "Vyberte" akýkoľvek súbor cookie
 • Stlačte klávesu "Delete" na klávesnici

 

Ak používate iný prehliadač, potom by ste mali zvoliť "cookies" vo funkcii "Nápoveda", ktorá vám poskytne informácie o tom, kde nájdete zložku cookies.

Poskytovanie údajov. Kto je príjemcom Vašich osobných údajov

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, budú uchovávané v dátovom centre v Crawley, Spojené kráľovstvo, spoločnosťou Rackspace z Írska a môžu byť sprístupnené alebo poskytnuté našim zamestnancom pracujúcim mimo Spojeného kráľovstva a tretím osobám, obchodným partnerom, vládnym orgánom a orgánom činným v trestnom konaní, dodávateľom, ktorých si najímame na spracúvanie údajov, a dodávateľom, ktorí nás zastupujú, a  to na účely a odôvodnenia uvedené v tomto vyhlásení. Informácie, ktoré nám poskytnete, môžu byť tiež sprístupnené prípadným novým majiteľom našej spoločnosti. Niektorí z vyššie uvedených môžu sídliť aj mimo Európskeho hospodárskeho priestoru.

Kategórie príjemcov

Účel zdieľania

spoločnosti v rámci skupiny spoločností Coca-Cola Hellenic a/alebo tretí poskytovatelia služieb, ktorí spracúvajú údaje v našom zastúpení

poskytovanie našich služieb a produktov

poskytovatelia služieb tretích strán akejkoľvek dcérskej/pridruženej spoločnosti našej spoločnosti, ktorí sa prostredníctvom nás zúčastňujú na poskytovaní služieb, o ktoré ste požiadali alebo o ktoré sme požiadali na vyššie uvedené účely

výkon Vami požadovaných služieb

obchodný partner

výkon Vami požadovaných služieb

vládne orgány

splnenie zákonnej povinnosti

orgány činné v trestnom konaní

splnenie zákonnej povinnosti

noví majitelia našej spoločnosti a dodávatelia

výkon Vami požadovaných služieb

agentúry pre úverovú referenciu, agentúry na prevenciu podvodov, spoločnosti v rámci skupiny spoločností Coca-Cola Hellenic a/alebo tretí poskytovatelia služieb, ktorí spracúvajú údaje v našom zastúpení

opatrenia na boj proti korupcii, boj proti praniu špinavých peňazí, Spoznaj svojho zákazníka, opatrenia proti úverovým a iným podvodom

Ak nám osobné údaje poskytnete, beriete na vedomie vyššie uvedené poskytovanie a súhlasíte s uvedeným zdieľaním.

Sú vaše osobné údaje prenesené mimo EHP?

Vzhľadom k tomu, že spoločnosť Coca Cola HBC pôsobí v mnohých krajinách, Vaše osobné údaje, najmä informácie, ktoré nahrávate prostredníctvom internetovej stránky Kariéra na týchto stránkach, môžu byť sprístupnené zamestnancom alebo dodávateľom, prenesené a/alebo uchované v krajinách mimo EHP, pričom v týchto krajinách môžu byť právne predpisy na ochranu osobných údajov nižšej úrovne ako v EHP. V maximálnej možnej miere sa však snažíme zabezpečiť, aby vaše osobné údaje získali rovnakú úroveň ochrany, akú by mali v EHP, vrátane snahy o zaistenie ich bezpečnosti a používania v súlade s našimi pokynmi a dohodnutým účelom. Ďalšie informácie o takomto prenose sú k dispozícii v našom Vyhlásenie o ochrane osobných údajov pri poskytnutí životopisu.

Niektoré krajiny mimo EHP boli schválené Európskou komisiou ako krajiny poskytujúce v podstate rovnocennú ochranu právnym predpisom EÚ na ochranu osobných údajov, a preto pri prenose nie sú vy6adovan0 žiadne dodatočné záruky na prenos osobných údajov do týchto jurisdikcií (celý zoznam pozri tu http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). V krajinách, ktoré toto schválenie nezískali (napr. Rusko), budeme požadovať buď Váš súhlas s prenosom alebo prenos prebehne v súlade so zmluvnými podmienkami, ktoré schválila Európska komisia a ktoré ukladajú rovnaké povinnosti týkajúce sa ochrany údajov priamo príjemcovi, pokiaľ nie je príslušnými právnymi predpismi na ochranu údajov povolené uskutočniť tento prenos bez takýchto formalít.

Ak máte záujem pozrieť si kópiu konkrétnych opatrení používaných pri vývoze Vašich osobných údajov, prosím kontaktujte nás na nižšie uvedených kontaktných údajoch.

Mimo EHP poskytneme Vaše osobné údaje iba príjemcom, ktorí pre nás spracúvajú osobné údaje, realizujú a doručujú objednávky a poskytujú služby podpory. Takisto môžeme preniesť súhrnné informácie o používaní našej stránky tretím stranám, avšak nebudú obsahovať informácie, ktoré by mohli byť použité na Vašu identifikáciu. Vyhradzujeme si právo sprístupniť vaše osobné údaje, ak to vyžaduje zákon alebo ak sa domnievame, že sprístupnenie je nevyhnutné ma ochranu našich práv a/alebo na dodržanie opatrenia uloženého v súdnom konaní, žiadosti od regulačného orgánu alebo akéhokoľvek iného právneho konania, ktorého sme súčasťou.

Pokiaľ zákon neustanovuje inak, nebudeme bez Vášho súhlasu zdieľať, predávať ani distribuovať žiadne osobné údaje, ktoré nám poskytnete.

Ak náš podnik vytvorí spoločný podnik (joint venture) s iným subjektom alebo bude inému subjektu predaný či dôjde k fúzii, môžu byť informácie o Vás poskytnuté našim novým obchodným partnerom či vlastníkom. 

Ako chránime vaše osobné údaje

Užívatelia vo veku 16 rokov a menej

Pokiaľ máte menej ako 16 rokov, požiadajte prosím skôr, ako nám poskytnete akékoľvek osobné údaje, Vašich rodičov, opatrovníkov, či iných zákonných zástupcov o súhlas. Bez udelenia takéhoto súhlasu nie ste oprávnení nám Vaše osobné údaje poskytnúť.

Iné internetové stránky

Na našich internetových stránkach sa môžu vyskytnúť odkazy na iné internetové stránky, ktoré sú mimo našej kontroly, a nevzťahuje sa na nich toto vyhlásenie. Ak prostredníctvom týchto odkazov navštívite iné stránky, môžu prevádzkovatelia takýchto stránok od Vás získať informácie, ktoré potom použijú v súlade s ich vyhlásením o ochrane osobných údajov, ktoré sa od nášho vyhlásenia môže líšiť.  Neprijímame žiadnu zodpovednosť za ich vyhlásenia alebo za spracúvanie Vašich osobných údajov. Odporúčame Vám, aby ste si prečítali vyhlásenie o ochrane osobných údajov a súboroch cookies a zmluvné podmienky akýchkoľvek prepojených alebo odkazovaných internetových stránok, ktoré navštívite skôr, než odošlete akékoľvek osobné údaje na takéto internetové stránky tretích strán.

Zabezpečenie údajov a uchovávanie údajov

Na ochranu vašich údajov pred neoprávnenými osobami a proti nezákonnému spracovaniu, nepredvídanej strate, zničeniu a poškodeniu, a to v online i offline prostredí, používame prísne fyzické, elektronické a organizačné bezpečnostné opatrenia. Vaše údaje uchováme tak dlho, ako je to potrebné pre daný účel zhromažďovania údajov a následne si ponechávame vaše údaje tak dlho, ako to vyžaduje zákon.

Osobné údaje v identifikovateľnom formáte uchováme výlučne počas doby, ktorá je nevyhnutná s ohľadom na dosiahnutie účelu spracúvania, na ktorý boli osobné údaje zhromaždené. Vaše osobné údaje nebudeme uchovávať dlhšie, ako je to nevyhnutné na splnenie identifikovaných zákonných účelov alebo po dobu určenú príslušnými právnymi predpismi.

Dobu uchovania osobných údajov sme stanovili v súlade s príslušnými právnymi predpismi a normami ako súčasť zaznamenávaných činností spracúvania. Pokiaľ by sme Vaše osobné údaje uchovávali počas dlhšieho obdobia, ako je maximálna doba uchovávania podľa obchodných a regulačných požiadaviek, musíme takýto postup náležite odôvodniť.

Niektoré osobné údaje musia byť uchovávané za účelom ochrany záujmov spoločnosti, zabezpečenia dôkazov a vo všeobecnosti za účelom dodržania požiadaviek na konanie s odbornou starostlivosťou a dobrej obchodnej praxe. Dôvody pre také uchovávanie zahŕňajú:

 • súdne konanie
 • vyšetrovanie nehôd
 • vyšetrovanie bezpečnostných incidentov
 • regulačné požiadavky
 • ochrana duševného vlastníctva.

Prenosy údajov prostredníctvom internetu a obmedzenie zodpovednosti

Zatiaľ čo spoločnosť Coca‑Cola HBC AG využíva primerané opatrenia na ochranu pred vírusmi a inými škodlivými prvkami, nie je vzhľadom k povahe internetu možné zaistiť, že Vaša návšteva našich stránok nebude ničím narušená a bez rizika, ani že tieto stránky, ich servery či nami zaslané e-maily nebudú obsahovať  žiadne vírusy ani iné škodlivé prvky.

Vaše práva a naše kontakty

Právo na prístup, opravu alebo vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracovania, právo namietať a právo na prenos údajov

Ste oprávnení pozrieť sa na údaje, ktoré o Vás uchovávame; môžete požiadať o vykonanie potrebných zmien tak, aby boli pravdivé a aktuálne alebo o vymazanie osobných údajov, ktoré o Vás uchovávame. Môžete nás tiež informovať, ak chcete obmedziť spracúvanie údajov alebo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré o Vás uchovávame. Ak tak chcete urobiť, prosím kontaktujte nás prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v sekcii Kontaktujte nás nižšie. Máte tiež právo poskytnúť údaje, ktoré o Vás uchovávame inému poskytovateľovi služieb podľa Vášho výberu. Je potrebné upozorniť Vás, že na výkon týchto práv sa vzťahujú určité výnimky, a preto ich nebudete môcť uplatniť vo všetkých situáciách.

Odvolanie súhlasu

V prípade, že sme Vás požiadali o súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré o Vás uchovávame, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby ste ovplyvnili zákonnosť spracúvania na základe súhlasu pred jeho odvolaním. Ak tak chcete urobiť, prosím kontaktujte nás prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v sekcii Kontaktujte nás nižšie.

Právo podať sťažnosť

Máte právo podať sťažnosť na dozorný orgán na ochranu osobných údajov na lokálnej úrovni zaslaním svojej žiadosti na Úrad na ochranu osobných údajov SR, kontakt nájdete na https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek pripomienky týkajúce sa nášho používania Vašich osobných údajov, alebo ak máte akúkoľvek otázku týkajúcu sa tohto vyhlásenia, kontaktujte nás prosím na tejto e-mailovej adrese: DataProtectionOffice@cchellenic.com. Vaše otázky a návrhy týkajúce sa tohto vyhlásenia uvítame.

Pre formálny výkon Vašich práv ako subjektu údajov vo vzťahu k osobným údajom, ktoré o Vás spracúvame, podajte prosím žiadosť prostredníctvom nižšie uvedeného odkazu https://app-eu.onetrust.com/app/#/webform/1fac7aec-82a7-4c5b-924d-59f7a07c43d6 alebo nás kontaktujte na tejto e-mailovej adrese: DataProtectionOffice@cchellenic.com.

Zmeny tohto vyhlásenia

Toto vyhlásenie pravidelne kontrolujte, aby ste boli informovaní o prípadných zmenách. Hoci si vyhradzujeme právo toto vyhlásenie upraviť či doplniť, budeme Vás prostredníctvom týchto stránok o zásadných zmenách informovať prinajmenšom po dobu 30 dní po vykonaní zmeny a prípadne ak to bude potrebné, Vám zašleme aj oznámenie e-mailom.   

CocaCola To Das! - Logo CocaCola HBC Cesko a Slovensko - Logo
Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
Spolu s Coca-Cola To dáš! na SLOVENSKU
Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
Spolu s Coca-Cola To dáš! v ČESKU