Veríme, že spoluprácou všetci dosiahnu viac!

  

getCLIENTS je strategickým partnerom spoločnosti Coca-Cola HBC Česko a Slovensko pre realizáciu projektu To dáš! na Slovensku.

Byť súčasťou tohto výnimočného projektu nám umožňuje zužitkovať naše dlhoročné skúsenosti v oblasti CSR, zodpovedného podnikania a firemnej filantropie, ale najmä môžeme byť súčasťou výnimočného projektu, ktorý pomáha mladým ľuďom nájsť si prácu a byť v živote spokojný. A to je pre nás veľmi dôležité. 

Zistite viac

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar – pobočka pre východné Slovensko a Zakarpatskú Ukrajinu spolupracuje s partnermi projektu.

K programu To dáš! na Slovensku sme prizvali aj Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, ktorá je najstaršou a najväčšou mimovládnou organizáciou pôsobiacou v oblasti náhradnej starostlivosti a pomoci krízovým rodinám. 

Program SOS na pomoc mladým dospelým zahŕňa prípravu mladých ľudí na odchod z detského domova a tiež podporu tým, ktorí potrebujú pomoc pri adaptácii v reálnom živote. A práve tu sme našli priestor na veľmi prospešnú spoluprácu a prepojenie s programom To dáš!

Pobočka organizácie pre východné Slovensko a Zakarpatskú Ukrajinu nám pomáha aktivity programu priniesť do regiónov.

Zistite viac
CocaCola To Das! - Logo CocaCola HBC Cesko a Slovensko - Logo
Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
Spolu s Coca-Cola To dáš! na SLOVENSKU
Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
Spolu s Coca-Cola To dáš! v ČESKU